Novoroční drive 1. 1. 2020

Dne 1. 1. 2020 proběhl v RGCML tradiční Novoroční drive. Letošní Novoroční drive byl výjimečný hned z několika důvodů, které během svého novoročního přípitku uvedl i viceprezident RGCML Kirill Kožuchov. V roce 2020 společně oslavíme 115. výročí založení našeho klubu, očekáváme spoustu zajímavých zahraničních hostů a v neposlední řadě vítáme v RGCML nového partnera manžele Romanu & Pavla Valterovi, kteří přebírají provoz naší klubové restaurace. Členové RGCML si vzájemně v přátelské atmosféře popřáli úspěšný nový rok 2020, každý ze zúčastněných si odpálil svůj první míček v roce 2020 a poté společně poseděli v klubovně u hořícího krbu, kde nový tým klubové restaurace neponechal nic náhodě a připravil si bohaté pohoštění.

Royal Golf Club Mariánské Lázně přeje všem svým příznivcům krásný nový rok plný dlouhých a přesných odpalů!