Novinky na hřišti

Na začátku letošní sezóny se můžeme těšit na novou podobu jamky č. 16, kde dojde k rozšíření stávajícího rybníku směrem ke greenu. Toto rozšíření vychází z projektu Vodní režim a závlaha golfového hřiště Mariánské Lázně, které se skládá z několika stavebních objektů. V současné době budeme realizovat část SO 04 Rekonstrukce a rozšíření stávající nádrže při fairway jamky č. 16.

Předsednictvo v závěru loňského roku schválilo kritéria výběrového řízení, kde na prvním místě byla cena za dílo, termín dokončení se smluvní pokutou za nedodržení termínu, záruční doba a reference zhotovitele. Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy, ze kterých předsednictvo na základě hodnotících kritérií vybralo 5.1.2021 firmu Martin Hanzlíček, se kterou klub obratem uzavřel smlouvu. S ohledem na klimatické podmínky, které doposud na našem hřišti panovaly, nebylo možné práce zahájit dříve než v prvních březnových dnech a měly by být dokončeny do 30. 4. 2021.

Cílem rozšíření této vodní nádrže, která slouží jako zdroj vody pro závlahový systém, je zajištění větší kapacity vody. Pro udržení potřebné kvality hracích ploch, s ohledem na měnící se klimatické podmínky, kdy jsme v posledních třech letech zažili obrovské sucho, jsou investice do závlahového systému našeho hřiště naprosto nezbytné. Pokud se podaří úspěšně projednat návrh na zvýšení příspěvku a zajistit dostatek finančních prostředků pro čtyř letý investiční plán klubu, bude v následujících letech pokračovat modernizace a rozšíření stávajících závlah kolem greenů, zvýší se kapacita čerpací stanice a následně je v plánu postupné rozšíření závlah i na kritické fairwaye.