Důležitá informace pro řidiče

Dovolujeme si vám předat informaci od města Mariánské Lázně, která patří řidičům, kteří přijíždí od Plzně. 

Milí obyvatelé a návštěvníci, chceme vás informovat o plánované částečné uzavírce silnice II/230 mezi Okružní křižovatkou a odbočkou na Vlkovice. Tato nezbytná údržba proběhne od 17. května do 14. července 2024 a zahrnuje frézování asi 800 metrů dlouhého úseku vozovky.

Jsme si vědomi, že to může přinést určité nepříjemnosti, a děkujeme vám za trpělivost a pochopení. Provoz bude pečlivě řízen pracovníky a pokud by v místě docházelo ke zvýšené dopravní zátěži, bude provoz koordinován s průjezdy u stavby okružní křižovatky Polní, případně dojde k upravě délky uzavřeného úseku, aby byl dopravní tok co nejméně narušen.