Royal Golf Club Mariánské Lázně není uzavřeným klubem a je možné stát se jeho členem. Plnoprávní členové klubu se těší mnoha privilegiím vztahujícím se ke sportovnímu a společenskému životu v rámci RGCML. RGCML se podílí na mnohých významných mezinárodních společensko-sportovních aktivitách. Jeho členy je mnoho významných osobností společenského života.

 

 

 

NOVINKA > ROČNÍ ČLENSTVÍ V RGCML > Podmínky:

1) podání přihlášky 
(formulář žadatel obdrží na recepci klubu nebo na vyžádání mailem recepce@golfml.cz)

2) uhrazení stanoveného příspěvku (dvojnásobek ročního hracího příspěvku + roční členský příspěvek)

3) požívání většiny výhod jako aktivní člen

4) bez hlasovacího práva

5) v případě podání žádosti o aktivní plnoprávné členství se 50% z uhrazeného hracího příspěvku za roční členství po dobu všech let, kdy bylo toto členství žadateli poskytováno, odečítá od výše vstupního příspěvku

6) platnost do 31.12. daného roku.

 

Podmínky členství

  • akceptace stanov RGCML (k dispozici v sekretariátu klubu)
  • zaplacení stanovených příspěvků
  • SPECIÁLNÍ POBÍDKA DO KONCE ROKU 2022 - VSTUPNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 15 000 Kč - více informací si vyžádejte na: recepce@golfml.cz
  Druh členství Poplatek
I. Plnoprávné celoživotní aktivní členství 220 000 Kč
II. Členství dalšího rodinného příslušníka 110 000 Kč
III. Druhé členství (pro členy jiných klubů) 220 000 Kč
IV. Roční členství
(platnost členství je vždy do 31.12. daného roku)
28 000 Kč
V. Členství mládeže (je vázáno na získání ZK) 4 400 Kč
VI. Přípravka členství mládeže
(listopad-březen/duben-listopad)
2 500 Kč / 3 500 Kč
  Podmínky byly určeny 6.12.2014

 

Více informací ohledně získání členství v RGCML na: office.manager@golfml.cz


Podpora mladých hráčů

Royal Golf Club Mariánské Lázně se snaží podporovat mladé hráče a umožnit golfovou hru mladým talentům. Z tohoto důvodu mají mladí lidé možnost vstoupit do klubu za zvláště výhodných podmínek. Takové členství se nazývá členství mládeže. Po dovršení určitého věku je poté možné stát se plnoprávným aktivním členem provedením tzv. transformace. V závislosti na úspěšnosti hráče v době jeho mládežnického členství je získání plnoprávného aktivního členství vázáno na nižší (často rozhodujícím způsobem) vstupní poplatek. Další informace zíkáte v kanceláři RGCML.