ČESTNÍ ČLENOVÉ RGCML – ROYAL CLUB GOLF HALL OF FAME

 

Žijící členové:

 

Sir Michael Francis Bonallack

nar. 31. 12. 1934

Vynikající anglický golfový hráč, který 5x zvítězil v The Amateur Championship a 5x v English Amateur. V roce 1959 se jako amatér umístil na 11. místě v The Open, 9x reprezentoval ve Walker Cup a 7x v Eisenhower Trophy, tj. na mistrovství světa v golfu. Pracoval jako dlouholetý sekretář The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews a v roce 2000 zastával funkci Captain této celosvětové instituce. Je členem Augusta National GC, který pořádá US Masters a od roku 2000 je členem World Golf Hall of Fame. Sir Michael je velkým příznivcem RGCML a obdivovatelem hřiště v Mariánských Lázních. Významně se zasloužil o udělení titulu Royal našemu klubu.

 

Alex Čejka jun.

nar. 02. 12. 1970

Rodák z Mariánských Lázní, který zde s golfem v dětském věku začal. Jako první Čech získal právo startu na European Tour a US PGA Tour. Je vítězem několika profesionálních turnajů (Volvo Masters Valderrama 1995, Tour Espana Masters a Hohe Brücke Open 1995, Trophé Lancome 2002, Audi Open 1993). Reprezentoval Německo ve World Cup a Alfred Dunhill Cup a Evropu v The Seve Trophy.

Ivan Lendl

nar. 07. 03. 1960

Jeden z nejvýznamnějších světových tenisových hráčů, který se nyní věnuje golfu. V 80. letech byl světovou tenisovou jedničkou, vítěz Grandslamových turnajů (French Open, Australian Open a US Open). V Mariánských Lázních startoval v profesionálních turnajích European PGA Volvo Tour – Czech Open v letech 1994 až 1996. Propaguje celosvětově RGCML a český golf.

 

Ing. Zbyněk Martinek

nar. 03. 06. 1951

První porevoluční starosta města Mariánské Lázně, obdivovatel našeho hřiště. Významně se zasloužil o uzavření smluv mezi městem Mariánské Lázně a golfovým klubem, na základě kterých RGCML provozuje golfové hřiště a klubovnu v Mariánských Lázních.

  

JUDr. Milan Veselý

nar. 18. 06. 1950

Je členem Síně slávy českého golfu, a to za mnohaleté organizování golfu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Od roku 1988 pracoval ve Výboru Československého svazu golfu, poté v České golfové federaci, kterou 10 let řídil jako její prezident. Mnoho let působí v Evropské golfové asociaci v Lausanne a v The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. V letech 1990 až 1996 zastával funkci prezidenta klubu, do této funkce byl opětovně zvolen na jaře roku 2012 a pracoval v ní až do jara roku 2016. Významně se zasloužil o získání hřiště v Mariánských Lázních pro současný spolek RGCML a titul Royal. Působil jako předseda organizačních výborů nejvýznamnějších sportovních událostí klubu (Mistrovstvy Evropy 1993, European Volvo Tour – Czech Open 1994 až 1996, St. Andrews Trophy 2006).

 

Ing. Oldřich Tobrman

nar. 17. 11. 1953

Členem klubu od roku 1968, od roku 1974 členem golfového oddílu VŠ Praha, který měl domovské hřiště v Mariánských Lázních až do roku 1989, kdy došlo ke sloučení obou klubů. Od roku 1990 členem předsednictva klubu ve funkci hospodáře, kde se významnou měrou zasloužil o získání hřiště do nájmu od města Mariánské Lázně. Ve funkci hospodáře až do jara roku 1997, kdy byl následně zvolen prezidentem klubu. Ve funkci prezidenta působil patnáct let až do jara roku 2012. Podílel se významně na získání královského titulu „Royal“, prosadil a realizoval přestavbu a dostavbu klubovny v roce 2014, zajistil finanční stabilitu klubu při zachování vstřícné výše členských příspěvků a byl garantem dobrých vztahů klubu s vedením města Mariánské Lázně.

 

Členové, kteří odešli do golfového nebe:

 

Lady Luisa Abrahams

Legendární Velká Dáma evropského předválečného a poválečného golfu. Je členkou Síně slávy českého golfu za mimořádné sportovní úspěchy a dlouholeté působení ve prospěch českého golfu a zejména golfu v Mariánských Lázních. V našem klubu hrála ve 30. letech pod vedením trenéra Arthura Leese. V roce 1938 na našem hřišti zvítězila na Mistrovství republiky – Czech Open. Se svým manželem Lordem Abrahamsem žila v Londýně, ve válečném období působila v anglické armádě a později jako příslušnice československých leteckých sil ve Velké Británii, kde dosáhla hodnosti majora. Události roku 1948 jí znemožnily trvalý návrat do vlasti, ale přesto Mariánské Lázně pravidelně navštěvovala a staly se její velkou láskou. Náš klub vždy velmi významně podporovala, a to až do své smrti, a zasloužila se rozhodujícím způsobem o získání titulu Royal.

  

Dr. Hermann Busch

Dlouholetý prezident GC Hamburg Ahrensburg a člen vedení Hamburského golfového svazu. Miloval Mariánské Lázně a byl velkým podporovatelem a příznivcem našeho klubu. Před rokem 1989 významně pomáhal klubu s materiálním vybavením pro hru, organizoval výjezdy mládeže a dospělých hráčů do Německa a klub podporoval i poskytováním svých rozsáhlých vědomostí a organizačních schopností při provozování golfu.

  

Hanuš Goldscheider

Je členem Síně slávy českého golfu, a to za celoživotní působení v jeho prospěch. Svou práci v českém golfu zahájil začátkem 50. let minulého století, když golf byl uvržen do nucené ilegality. V roce 1968 byl spoluzakladatelem Československého golfového svazu a ve vedení českého golfu působil nepřetržitě mnoho let až do své smrti. Po rozdělení Československa se v roce 1993 stal prvním prezidentem České golfové federace a v roce 1990 byla z jeho iniciativy založena i PGA České republiky. Hanuš Goldscheider, kterému nikdo neřekl jinak než Goldy, byl známý v celém golfovém světě a byl dlouholetým členem The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Působil rovněž v Evropské golfové asociaci a v Komisích pro amatérský statut a pravidla R&A. Goldy byl velkým podporovatelem a příznivcem našeho klubu.

 

Jiří Dvořák

nar. 09. 04. 1944

Největší hráčská osobnost československého golfu všech dob. Je členem Síně slávy českého golfu za vynikající sportovní výsledky, kterých dosáhl v období 1960 až 1979. V těchto letech byl jednoznačně králem českého golfu a dosud je vzorem pro ostatní golfové hráče, a to jak svým herním projevem, tak i svým osobním vystupováním. Získal 24 titulů mistra republiky, z toho 13 ve hře na jamky a 11 ve hře na rány. Řadu let působil jako greenkeeper v našem klubu, a to v nejtěžších letech po převzetí hřiště od města Mariánské Lázně v roce 1990.