Poměrně dlouhý par tři, green je chráněný bunkery. I pro dobré hráče je to minimálně čtyřka, pětka železo.

Za greenem vlevo dávejte pozor na hranice hřiště. Pokud mineme green, pravá strana je tou stranou, odkud je příhra snazší. Na jamce není žádná záludnost, měl bych se pokusit i za cenu, že vezmu pětku dřevo dohrát na green. Ten, až na malou terénní vlnu na jeho začátku, neskýtá žádný problém.