Velmi dlouhá jamka, vyžaduje dlouhý a solidní odpal. Ale musí být rovný, protože po levé straně fairwaye je aut. Na pravé straně v roughu nám toho sice mnoho nehrozí, ale rána na green by byla obtížná.

Jamka jde lehce s kopce, dvou set metrový odpal je minimum pro to, aby se hráč mohl pokoušet dostat se druhou ranou na green. Po levé i po pravé straně jsou bunkery. Příliš dlouhým drivem doprava se mohu dostat do příkopu. Z něho je hra absolutně nemožná. Druhá polovina jamky jde s kopce. Pozor, protože sto padesát metrů se zde hraje jako sto čtyřicet. Musíte si vzít o hůl míň. Green je poměrně jednoduchý, i když vlevo a vpravo jsou bunkery. Ve směru hry je přístup volný. Opět jeden z větších a v létě nejtvrdších greenů, bez terénních nerovností. Delší rány nechte na green doběhnout.