Jedna z kratších jamek, ale odpaliště se nachází v lese. Typická bérdíková jamka pro dlouhé hráče.

První metry se hrají lesním průsmykem širokým deset metrů. Navíc je jamka dobře chráněná bunkery, jak u greenu, tak v dopadové zóně. Dlouhý hráč se při optimálních povětrnostních podmínkách může snažit zahrát první ránu na green. Ale upozorňuji, že rána musí jít minimálně dvě stě padesát metrů vzduchem. Nemůžu doporučit nic jiného, než první ránu hrát na jistotu železem, kolem sto šedesáti pěti metrů před bunker. Druhá rána na green už není problém. Green je chráněn bunkery. Pokud ho minu, tak vlevo, odkud je green přístupnější. Green je lehce skloněn zprava doleva, což není vždy vidět!