Na par 5 poměrně krátká vzdálenost. Podél celé pravé strany lemuje jamku kaštanová alej a za ní hranice hřiště.

Dopadová zóna je velmi úzká, opět mluvíme o nějakých dvaceti metrech. Doporučuji z odpaliště hru železem. A neriskovat ani aut, ani les. Pokud první ránu zahrajete sto padesát metrů, jste v situaci, kdy se vám jamka začne naprosto otevírat. A můžete druhou ránu na rozdíl od první natáhnout. Doporučuji pětku nebo trojku dřevo. Kromě autu na pravé straně, který se ovšem od greenu lehce vzdaluje, nehrozí žádné nebezpečí. Samotný green je po pravé straně chráněn bunkerem. Patří mezi větší a hlavně mezi nejtěžší, co se týká puttování. Jeho zadní polovina stoupá velmi strmě ve směru hry. Neriskujte, že budete muset puttovat z kopce.