Nejkratší par 4 na hřišti. Dlouhým hráčům to umožní atakovat první ranou green a tím zahrát případný eagle. Jamka není příliš široká, ale každý, kdo je schopný zahrát kolem dvě stě padesáti sedmi metrů má tady možnost pokusit se minimálně o birdie. Takže jděte do toho!

Dopadová zóna kolem sto devadesáti, dvou set metrů je dobře chráněná hlavně po pravé straně bunkery, což je v Mariankách typické. Pokud si nejste jisti dlouhou rovnou ranou, volte železo, protože i potom vám to umožní dostat se druhou ranou na green poměrně krátkou holí. Po obou stranách fairwaye je les, po levé straně je navíc vodní příkop, který se táhne až k fairwayovému bunkeru na levé straně. Vpravo od greenu nehrozí žádné nebezpečí, pouze levá strana je lemována lesem. Přístup na green je možný pouze z levé strany, pravá je chráněná bunkerem. Terénní vlna vlevo od greenu většinou na něj přivádí balónky zpátky. Nebojte se mířit na větve, které zasahují až do greenu bez terénních nerovností.